poukazy-bonus

Anti COVID

Hygienické a bezpečnostné opatrenia v prevádzkach Valachovky

Ako zabezpečujeme hygienu a čistotu v našich prevádzkach:

 

Každá naša prevádzka v skupine Valachovka preškolila všetkých svojich členov resp. celý kolektív na nové aktuálne platné hygienické pravidlá a vylepšenia.

 

Personál sa vzdeláva v oblasti hygieny a následne nové doporučené postupy implementuje do chodu prevádzky...

 

Po každom ukončení pobytu klienta používame profesionálny certifikovaný ozonovač OC 1500 Natural Cleaner.

 

Verejné priestory upratujeme a čistíme priebežne podľa potreby, minimálne však raz denne so špeciálnym dôrazom na frekventované oblasti, vrátane kľučiek a verejných toaliet na ktoré používáme dezinfekčný prípravok Anti – COVID vyrobený podľa doporučenej receptúry WHO a profesionálne produkty firmy ECOLAB.

 

Vo verejných priestoroch, predovšetkým pri vstupe do prevádzky a na chodbách sú k dispozícii alkoholické spreje a gely od firem Hygiene Vision Europe Ltd. a dezinfekčný prípravok Anti – COVID (receptúra WHO).

 

Bezpečnosť hostí a personálu je v priestoroch Valachovky prioritou číslo jeden, a z tohto dôvodu neustále hľadáme možnosti ako čo najefektívnejšie využiť najnovšie pomôcky, technológie a trendy aby sme poskytli všetkým (návštevníkom aj personálu) bezpečné klientské a pracovné prostredie !!!

arrow
Facebook Instagram