poukazy-bonus

!!! POZOR !!!
JARNÁ AKCIA - 70% BONUS

Zákazník ktorý si u nás objedná pobyt od 01.01.2024 cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľov získa od nás bonus v hodnote 15% z ceny pobytu.

To znamená že napríklad pri pobyte u nás na minimálne 2 noci v celkovej hodnote 500 € zaplatíte len 150 € (55% Vám preplatí zamestnávateľ + 15% Valachovka) !!!

Vy už nemusíte na nič čakať,
s nami teraz môžete dovolenkovať za menej ako tretinu!

Bonus platí nielen pre osobu spĺňajúcu podmienky ale aj pre celú jeho rodinu a všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Nárok na preplatenie v zmysle zákona sa týka všetkých služieb cestovného ruchu t.j. ubytovanie, ubytovanie spojené so stravovaním, pobytové balíky, rekondičné a zotavovacie pobyty, organizované fakultatívne výlety spojené s ubytovaním, tábory pre deti počas školských prázdnin, kúpeľné služby a podobne...

Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa:

1. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky, má nárok na rekreačný príspevok.

2. Vyberte si svoj pobyt na Valachovke s najmenej 2 prenocovaniami. Môžete si vybrať jeden pobyt na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac pobytov. Pobyt môžete využiť aj s vašimi rodinnými príslušníkmi alebo napríklad aj na detské tábory.

3. Po skončení pobytu Vám vystavíme potvrdenie o pobyte – účtovný doklad (faktúra), ktorý obsahuje: vaše meno, termín pobytu a cenu za pobyt.

4. Tento účtovný doklad prinesiete zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 € za osobu a kalendárny rok.

 

Uplatnite si svoj nárok na rekreačný príspevok (v zmysle zákona platného od 01.01.2019 v peňažnej forme prípadne formou rekreačných poukazov)...

V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek či doplňujúcich informácií nás môžete kontaktovať na e-mail: valachovka@valachovka.sk, prípadne tel. kontakt +421 905 159367

Naša AKCIA a zvýhodnená cena za pobyt platí pri záväznom objednaní pobytu od 01.01.2024 do 31.03.2024 prípadne do vypredania ubytovacích kapacít.

 

arrow
Facebook Instagram